Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de online verkoop op www.kaygfashionbrands.com en op alle overeenkomsten die tot stand komen.

Ze waarborgen de opvolging van de bestelling tussen de contracterende partijen.

 

Artikel 2 - Bestellingen

Als de gebruiker zich heeft geïdentificeerd kan de bestelling pas verwerkt worden.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden, met name ook de prijzen en beschrijving van het product.

Wij verbinden ons ertoe de bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt.

Indien het artikel niet meer voorradig blijkt te zijn, verbinden wij ons ertoe een vervangartikel te sturen of het door u reeds overgemaakte bedrag terug te storten.

U ontvangt een bevestigingsmail na de bestelling op het door u opgegeven e-mailadres.

 

Artikel 3 - Gegevens

U dient handelingsbevoegd te zijn om gebruik te maken van de webshop;

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet doorgegeven. Zij zijn bestemd voor intern gebruik.

Ze worden alleen door ons gebruikt om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met u na te komen.

 

Artikel 4 - Levering

De bestelling wordt door bpost (voor België) afgeleverd, tenzij u heeft aangegeven dat u deze zelf komt afhalen. 

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, zal uw bestelling worden geleverd.

U bent dan verplicht om de goederen te aanvaarden op het moment dat ze ter uwer beschikking worden gesteld.

Eventuele leveringsproblemen kan u melden via mail (info.kayg@gmail.com).

Bij retourzendingen ( indien fout artikel of defect), dient u het artikel terug te sturen binnen de 7 dagen na ontvangst.  Indien u geen ruilbestelling wenst, raden wij u aan op het leveringsborderel (wordt per mail bezorgd) uw rekeningnummer in te vullen zodanig wij u de terugbetaling kunnen voldoen van het artikel(s), met uitzondering van de reeds betaalde transportkosten.

Bij een ruilbestelling worden u geen nieuwe verzendingskosten aangerekend.

Gedurende het transport zullen wij het risico dragen in geval van verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten en in ontvangstname gaat dit risico over op de consument.

 

Artikel 5 - Garanties

Wij garanderen u dat de te leveren goederen voldoen aan de op de webshop vermelde omschrijvingen. Voor eventuele fouten ondanks onze goede voorzorgen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 6 - Betaling

Bij het plaatsen van de bestelling heeft u de keuze om te betalen paypal of overschrijving.

De levering zal gebeuren wanneer wij de betaling hebben ontvangen.

 

Artikel 7 - Intelectuele eigendom

Alle onderdelen van deze website berusten bij K´Styling boutique (BE) en KAY G. Fashion brands (ES). Hierbij wordt de consument verwezen naar  de wet op de nationale bepalingen van de gegevens en computerprogramma´s;

met name de wet van 31augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van de gegevens en de wet van 30juni 1994 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma´s.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

K´Styling boutique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet; Met name door pannes van het systeem,  een virus, enz. wij kunnen dus niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele schade bij de gebruiker door het gebruik van de webshop. Mede zijn wij ook niet verantwoordelijk bij bedrog of fouten door derden.

Wij zijn niet aansprakelijk en kunnen aldus geen schadevergoeding uitkeren bij verlies van koopjes of inkomsten door een gebrek aan werking van de webshop, een virus op de webserver of virussen die uw computer kunnen aantasten,  pannes van het systeem en internetonderbrekingen, onvolledige informatie op de webshop.

Er kunnen bepaalde wijzigingen aan de webshop worden aangebracht of onderhoud op het even welk moment dewelke de consument dient te aanvaarden. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de opgelopen schade voor om het even welke reden.

Indien de leveringstermijn wordt overschreden door toedoen van de post, kan K´Styling boutique niet aansprakelijk worden gesteld, maar dient u zich te richten tot de postdiensten of de vervoerder.

Artikel 9 - Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang onze diensten online worden aangeboden.